Ryhmäperhepäiväkoti

Olemme yksityinen ryhmis Laukaan kirkonkylällä. Paikkoja lapsille on 10, ikähaarukalla 0-5 vuotta. Toiminnassamme painotamme terveellisiä elämäntapoja, joihin olennaisena osana kuuluvat ruoka, lepo, leikki ja liikunta. Tärkeimpänä päämääränämme on lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin turvaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimintaamme sisältyy monipuolisesti pedagogista toimintaa musisoiden, kädentaidoin, pelaten, leikkien ja liikkuen. Otamme toimintamme suunnittelussa huomioon lapsille yksilöllisesti tehdyt varhaiskasvatussuunnitelmat, valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Laukaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman.

Vapaita varhaiskasvatuspaikkoja voit kysellä meiltä. Varhaiskasvatuspaikkojen haku Laukaan kunnan sähköisen haun kautta tai täyttämällä paperinen hakemus, joka toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin. Haku varhaiskasvatukseen.